In thông tin này ra giấy.

Tài Liệu Ôn Thi Lý Thuyết Lái Xe Hạng A1

Tài Liệu Ôn Thi Lý Thuyết Lái Xe Hạng A1 theo sách Cục giao thông đường bộ bao gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết được chia làm 3 phần như sau:

  • Câu hỏi về luật giao thông đường bộ từ câu 1 đến câu 80
  • Câu hỏi về biển báo giao thông đường bộ từ câu 81 đến câu 115
  • Câu hỏi về sa hình giao thông đường bộ từ câu 116 đến câu 150

Để ôn tập hiệu quả, bạn vui lòng đọc kỹ và tự trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết! Sau đó so sánh với câu trả lời đúng ở cuối mỗi trang!