In thông tin này ra giấy.

Câu Hỏi Ôn Thi Biển Báo Hạng A1

Để ôn tập hiệu quả, bạn vui lòng đọc kỹ và tự trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết! Sau đó so sánh với câu trả lời đúng ở cuối trang!

 

Câu hỏi 81:

Câu hỏi 82:

Câu hỏi 83:

Câu hỏi 84:

Câu hỏi 85:

Câu hỏi 86:

Câu hỏi 87:

Câu hỏi 88:

Câu hỏi 89:

Câu hỏi 90:

Câu hỏi 91:

Câu hỏi 92:

Câu hỏi 93:

Câu hỏi 94:

Câu hỏi 95:

Câu hỏi 96:

Câu hỏi 97:

Câu hỏi 98:

Câu hỏi 99:

Câu hỏi 100:

Câu hỏi 101:

Câu hỏi 102:

Câu hỏi 103:

Câu hỏi 104:

Câu hỏi 105:

Câu hỏi 106:

Câu hỏi 107:

Câu hỏi 108:

Câu hỏi 109:

Câu hỏi 110:

Câu hỏi 111:

Câu hỏi 112:

Câu hỏi 113:

Câu hỏi 114:

Câu hỏi 115:

 

Đáp án chính xác cho những câu hỏi trên:

Câu 81: 3 Câu 82: 1 Câu 83: 3 Câu 84: 2 Câu 85: 1 Câu 86: 3 Câu 87:  1 Câu 88: 2
Câu 89: 1 Câu 90: 2 Câu 91: 1 Câu 92: 2 Câu 93: 2 Câu 94: 1 Câu 95: 2 Câu 96: 1
Câu 97: 2 Câu 98: 3 Câu 99: 2 Câu 100: 1 Câu 101: 3 Câu 102: 2 Câu 103: 2 Câu 104: 1
Câu 105: 1-2 Câu 106: 1 Câu 107: 2 Câu 108: 2 Câu 109: 3 Câu 110: 2 Câu 111: 1 Câu 112: 3
Câu 113: 2 Câu 114: 1 Câu 115: 3          
  1. THI BẰNG LÁI ÔTÔ HẠNG B2
  2. THI BẰNG LÁI HẠNG C
  3. THI BẰNG LÁI HẠNG A1
  4. HẠNG A2

HẠNG B2: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển:

- Ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi kể cả người ngồi lái

- Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500kg

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên, 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương) , 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG C: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển B1, B2 và C:

- Ô tô tải kể cả Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

- Đầu kéo, máy kéo 01 rơ móc hoặc sơri móc có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

 

A. Điều kiện của học viên

- 21 tuổi trở lên

- 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu và thẻ xanh quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A1: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 5 ảnh 2x3 (Phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A2: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 10 ảnh 2x3 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

Tư vấn thi sát hạch lái xe