In thông tin này ra giấy.

Câu Hỏi Ôn Thi Luật Hạng A1 - Phần 2

Để ôn tập hiệu quả, bạn vui lòng đọc kỹ và tự trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết! Sau đó so sánh với câu trả lời đúng ở cuối trang!

 

Câu hỏi 41:

Câu hỏi 42:

Câu hỏi 43:

Câu hỏi 44:

Câu hỏi 45:

Câu hỏi 46:

Câu hỏi 47:

Câu hỏi 48:

Câu hỏi 49:

Câu hỏi 50:

Câu hỏi 51:

Câu hỏi 52:

Câu hỏi 53:

Câu hỏi 54:

Câu hỏi 55:

Câu hỏi 56:

Câu hỏi 57:

Câu hỏi 58:

Câu hỏi 59:

Câu hỏi 60:

Câu hỏi 61:

Câu hỏi 62:

Câu hỏi 63:

Câu hỏi 64:

Câu hỏi 65:

Câu hỏi 66:

Câu hỏi 67:

Câu hỏi 68:

Câu hỏi 69:

Câu hỏi 70:

Câu hỏi 71:

Câu hỏi 72:

Câu hỏi 73:

Câu hỏi 74:

Câu hỏi 75:

Câu hỏi 76:

Câu hỏi 77:

Câu hỏi 78:

Câu hỏi 79:

Câu hỏi 80:

 

Đáp án chính xác cho những câu hỏi trên:

Câu 41: 2 Câu 42: 1-3 Câu 43: 1-2 Câu 44: 1 Câu 45: 2-3 Câu 46: 1-2 Câu 47: 2 Câu 48: 3
Câu 49: 3 Câu 50: 3 Câu 51: 1 Câu 52: 3 Câu 53: 1 Câu 54: 1-3 Câu 55: 1 Câu 56: 3
Câu 57: 1 Câu 58: 1 Câu 59: 1-2 Câu 60: 1-2 Câu 61: 1 Câu 62: 2 Câu 63: 1-2 Câu 64: 1-2
Câu 65: 3 Câu 66: 2 Câu 67: 2-3 Câu 68: 2 Câu 69: 1 Câu 70: 1 Câu 71: 1-2 Câu 72: 2
Câu 73: 3 Câu 74: 1 Câu 75: 3 Câu 76: 12 Câu 77: 2 Câu 78: 2-3 Câu 79: 1-3 Câu 80: 1-2
  1. THI BẰNG LÁI ÔTÔ HẠNG B2
  2. THI BẰNG LÁI HẠNG C
  3. THI BẰNG LÁI HẠNG A1
  4. HẠNG A2

HẠNG B2: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển:

- Ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi kể cả người ngồi lái

- Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500kg

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên, 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương) , 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG C: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển B1, B2 và C:

- Ô tô tải kể cả Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

- Đầu kéo, máy kéo 01 rơ móc hoặc sơri móc có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

 

A. Điều kiện của học viên

- 21 tuổi trở lên

- 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu và thẻ xanh quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A1: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 5 ảnh 2x3 (Phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A2: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 10 ảnh 2x3 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

Tư vấn thi sát hạch lái xe