In thông tin này ra giấy.

Câu Hỏi Ôn Thi Sa Hình Hạng A1

Để ôn tập hiệu quả, bạn vui lòng đọc kỹ và tự trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết! Sau đó so sánh với câu trả lời đúng ở cuối trang!

 

Câu hỏi 116:

Câu hỏi 117:

Câu hỏi 118:

Câu hỏi 119:

Câu hỏi 120:

Câu hỏi 121:

Câu hỏi 122:

Câu hỏi 123:

Câu hỏi 124:

Câu hỏi 125:

Câu hỏi 126:

Câu hỏi 127:

Câu hỏi 128:

Câu hỏi 129:

Câu hỏi 130:

Câu hỏi 131:

Câu hỏi 132:

Câu hỏi 133:

Câu hỏi 134:

Câu hỏi 135:

Câu hỏi 136:

Câu hỏi 137:

Câu hỏi 138:

Câu hỏi 139:

Câu hỏi 140:

Câu hỏi 141:

Câu hỏi 142:

Câu hỏi 143:

Câu hỏi 144:

Câu hỏi 145:

Câu hỏi 146:

Câu hỏi 147:

Câu hỏi 148:

Câu hỏi 149:

Câu hỏi 150:

 

Đáp án chính xác cho những câu hỏi trên:

Câu 116: 2 Câu 117: 3 Câu 118: 2 Câu 119: 1 Câu 120: 2 Câu 121: 1 Câu 122: 3 Câu 123: 1
Câu 124: 3 Câu 125: 1 Câu 126: 2 Câu 127: 1 Câu 128: 1 Câu 129: 3 Câu 130: 2 Câu 131: 2
Câu 132: 4 Câu 133: 1 Câu 134: 3 Câu 135: 3 Câu 136: 3 Câu 137: 2 Câu 138: 3 Câu 139: 2
Câu 140: 1 Câu 141: 3 Câu 142: 3 Câu 143: 2 Câu 144: 1-2 Câu 145: 2 Câu 146: 3 Câu 147: 2
Câu 148: 2 Câu 149: 3 Câu 150: 2          
  1. THI BẰNG LÁI ÔTÔ HẠNG B2
  2. THI BẰNG LÁI HẠNG C
  3. THI BẰNG LÁI HẠNG A1
  4. HẠNG A2

HẠNG B2: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển:

- Ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi kể cả người ngồi lái

- Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500kg

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên, 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương) , 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG C: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển B1, B2 và C:

- Ô tô tải kể cả Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

- Đầu kéo, máy kéo 01 rơ móc hoặc sơri móc có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

 

A. Điều kiện của học viên

- 21 tuổi trở lên

- 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu và thẻ xanh quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A1: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 5 ảnh 2x3 (Phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A2: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 10 ảnh 2x3 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

Tư vấn thi sát hạch lái xe