In thông tin này ra giấy.

Câu Hỏi 256 - 290 Ôn Thi Biển Báo Hạng B2, C

Để ôn tập hiệu quả, bạn vui lòng đọc kỹ và tự trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết! Sau đó so sánh với câu trả lời đúng ở cuối trang!

 

Câu hỏi 256:

Câu hỏi 257:

Câu hỏi 258:

Câu hỏi 259:

Câu hỏi 260:

Câu hỏi 261:

Câu hỏi 262:

Câu hỏi 263:

Câu hỏi 264:

Câu hỏi 265:

Câu hỏi 266:

Câu hỏi 267:

Câu hỏi 268:

Câu hỏi 269:

Câu hỏi 270:

Câu hỏi 271:

Câu hỏi 272:

Câu hỏi 273:

Câu hỏi 274:

Câu hỏi 275:

Câu hỏi 276:

Câu hỏi 277:

Câu hỏi 278:

Câu hỏi 279:

Câu hỏi 280:

Câu hỏi 281:

Câu hỏi 282:

Câu hỏi 283:

Câu hỏi 284:

Câu hỏi 285:

Câu hỏi 286:

Câu hỏi 287:

Câu hỏi 288:

Câu hỏi 289:

Câu hỏi 290:

 

Đáp án chính xác cho những câu hỏi trên:

Câu 256: 3 Câu 257: 1 Câu 258: 3 Câu 259: 1 Câu 260: 4 Câu 261: 1 Câu 262: 2 Câu 263: 1
Câu 264: 3 Câu 265: 1 Câu 266: 2 Câu 267: 2 Câu 268: 1 Câu 269: 2 Câu 270: 1 Câu 271: 2
Câu 272: 4 Câu 273: 2 Câu 274: 2 Câu 275: 1 Câu 276: 2 Câu 277: 1 Câu 278: 2 Câu 279: 3
Câu 280: 2 Câu 281: 1 Câu 282: 3 Câu 283: 2 Câu 284: 2 Câu 285: 1 Câu 286: 4 Câu 287: 1
Câu 288: 4 Câu 289: 12 Câu 290: 1          
  1. THI BẰNG LÁI ÔTÔ HẠNG B2
  2. THI BẰNG LÁI HẠNG C
  3. THI BẰNG LÁI HẠNG A1
  4. HẠNG A2

HẠNG B2: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển:

- Ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi kể cả người ngồi lái

- Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500kg

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên, 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương) , 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG C: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển B1, B2 và C:

- Ô tô tải kể cả Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

- Đầu kéo, máy kéo 01 rơ móc hoặc sơri móc có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

 

A. Điều kiện của học viên

- 21 tuổi trở lên

- 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu và thẻ xanh quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A1: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 5 ảnh 2x3 (Phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A2: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 10 ảnh 2x3 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

Tư vấn thi sát hạch lái xe