In thông tin này ra giấy.

Câu Hỏi 291 - 325 Ôn Thi Biển Báo Hạng B2, C

Để ôn tập hiệu quả, bạn vui lòng đọc kỹ và tự trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết! Sau đó so sánh với câu trả lời đúng ở cuối trang!

 

Câu hỏi 291:

Câu hỏi 292:

Câu hỏi 293:

Câu hỏi 294:

Câu hỏi 295:

Câu hỏi 296:

Câu hỏi 297:

Câu hỏi 298:

Câu hỏi 299:

Câu hỏi 300:

Câu hỏi 301:

Câu hỏi 302:

Câu hỏi 303:

Câu hỏi 304:

Câu hỏi 305:

Câu hỏi 306:

Câu hỏi 307:

Câu hỏi 308:

Câu hỏi 309:

Câu hỏi 310:

Câu hỏi 311:

Câu hỏi 312:

Câu hỏi 313:

Câu hỏi 314:

Câu hỏi 315:

Câu hỏi 316:

Câu hỏi 317:

Câu hỏi 318:

Câu hỏi 319:

Câu hỏi 320:

Câu hỏi 321:

Câu hỏi 322:

Câu hỏi 323:

Câu hỏi 324:

Câu hỏi 325:

 

Đáp án chính xác cho những câu hỏi trên:

Câu 291: 2 Câu 292: 3 Câu 293: 2 Câu 294: 2 Câu 295: 2 Câu 296: 1 Câu 297: 2 Câu 298: 2
Câu 299: 12 Câu 300: 1 Câu 301: 3 Câu 302: 1 Câu 303: 2 Câu 304: 1 Câu 305: 3 Câu 306: 2
Câu 307: 1 Câu 308: 1 Câu 309: 1 Câu 310: 3 Câu 311: 1 Câu 312: 3 Câu 313: 3 Câu 314: 3
Câu 315: 2 Câu 316: 1 Câu 317: 2 Câu 318: 1 Câu 319: 2 Câu 320: 12 Câu 321: 1 Câu 322: 1
Câu 323: 4 Câu 324: 2 Câu 325: 1          
  1. THI BẰNG LÁI ÔTÔ HẠNG B2
  2. THI BẰNG LÁI HẠNG C
  3. THI BẰNG LÁI HẠNG A1
  4. HẠNG A2

HẠNG B2: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển:

- Ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi kể cả người ngồi lái

- Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500kg

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên, 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương) , 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG C: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển B1, B2 và C:

- Ô tô tải kể cả Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

- Đầu kéo, máy kéo 01 rơ móc hoặc sơri móc có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

 

A. Điều kiện của học viên

- 21 tuổi trở lên

- 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu và thẻ xanh quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A1: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 5 ảnh 2x3 (Phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A2: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 10 ảnh 2x3 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

Tư vấn thi sát hạch lái xe