In thông tin này ra giấy.

Câu Hỏi 326 - 355 Ôn Thi Biển Báo Hạng B2, C

Để ôn tập hiệu quả, bạn vui lòng đọc kỹ và tự trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết! Sau đó so sánh với câu trả lời đúng ở cuối trang!

 

Câu hỏi 326:

Câu hỏi 327:

Câu hỏi 328:

Câu hỏi 329:

Câu hỏi 330:

Câu hỏi 331:

Câu hỏi 332:

Câu hỏi 333:

Câu hỏi 334:

Câu hỏi 335:

Câu hỏi 336:

Câu hỏi 337:

Câu hỏi 338:

Câu hỏi 339:

Câu hỏi 340:

Câu hỏi 341:

Câu hỏi 342:

Câu hỏi 343:

Câu hỏi 344:

Câu hỏi 345:

Câu hỏi 346:

Câu hỏi 347:

Câu hỏi 348:

Câu hỏi 349:

Câu hỏi 350:

Câu hỏi 351:

Câu hỏi 352:

Câu hỏi 353:

Câu hỏi 354:

Câu hỏi 355:

 

Đáp án chính xác cho những câu hỏi trên:

Câu 326: 2 Câu 327: 2 Câu 328: 2 Câu 329: 2 Câu 330: 1 Câu 331: 1 Câu 332: 1 Câu 333: 2
Câu 334: 1 Câu 335: 2 Câu 336: 12 Câu 337: 1 Câu 338: 2 Câu 339: 3 Câu 340: 3 Câu 341: 2
Câu 342: 1 Câu 343: 2 Câu 344: 2 Câu 345: 3 Câu 346: 2 Câu 347: 2 Câu 348: 3 Câu 349: 1
Câu 350: 3 Câu 351: 3 Câu 352: 1 Câu 353: 3 Câu 354: 2 Câu 355: 3    
  1. THI BẰNG LÁI ÔTÔ HẠNG B2
  2. THI BẰNG LÁI HẠNG C
  3. THI BẰNG LÁI HẠNG A1
  4. HẠNG A2

HẠNG B2: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển:

- Ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi kể cả người ngồi lái

- Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500kg

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên, 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương) , 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG C: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển B1, B2 và C:

- Ô tô tải kể cả Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

- Đầu kéo, máy kéo 01 rơ móc hoặc sơri móc có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

 

A. Điều kiện của học viên

- 21 tuổi trở lên

- 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu và thẻ xanh quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A1: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 5 ảnh 2x3 (Phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A2: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 10 ảnh 2x3 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

Tư vấn thi sát hạch lái xe