In thông tin này ra giấy.

Câu Hỏi 01 - 30 Ôn Thi Luật Hạng B2, C

Để ôn tập hiệu quả, bạn vui lòng đọc kỹ và tự trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết! Sau đó so sánh với câu trả lời đúng ở cuối trang!

 

Câu hỏi 1:

Câu hỏi 2:

Câu hỏi 3:

Câu hỏi 4:

Câu hỏi 5:

Câu hỏi 6:

Câu hỏi 7:

Câu hỏi 8:

Câu hỏi 9:

Câu hỏi 10:

Câu hỏi 11:

Câu hỏi 12:

Câu hỏi 13:

Câu hỏi 14:

Câu hỏi 15:

Câu hỏi 16:

Câu hỏi 17:

Câu hỏi 18:

Câu hỏi 19:

Câu hỏi 20:

Câu hỏi 21:

Câu hỏi 22:

Câu hỏi 23:

Câu hỏi 24:

Câu hỏi 25:

Câu hỏi 26:

Câu hỏi 27:

Câu hỏi 28:

Câu hỏi 29:

Câu hỏi 30:

 

Đáp án chính xác cho những câu hỏi trên:

Câu 1: 1-2 Câu 2: 1-2 Câu 3: 1 Câu 4: 1 Câu 5: 2 Câu 6: 1 Câu 7: 1 Câu 8: 1
Câu 9: 1-2 Câu 10: 1 Câu 11: 1 Câu 12: 2 Câu 13: 1 Câu 14: 2 Câu 15: 1 Câu 16: 1-2
Câu 17: 1-2 Câu 18: 1-2 Câu 19: 2-3 Câu 20: 2 Câu 21: 2 Câu 22: 1-2 Câu 23: 2 Câu 24: 1-2
Câu 25: 1 Câu 26: 2 Câu 27: 1 Câu 28: 1 Câu 29: 2 Câu 30: 1    
  1. THI BẰNG LÁI ÔTÔ HẠNG B2
  2. THI BẰNG LÁI HẠNG C
  3. THI BẰNG LÁI HẠNG A1
  4. HẠNG A2

HẠNG B2: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển:

- Ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi kể cả người ngồi lái

- Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500kg

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên, 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương) , 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG C: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển B1, B2 và C:

- Ô tô tải kể cả Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

- Đầu kéo, máy kéo 01 rơ móc hoặc sơri móc có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

 

A. Điều kiện của học viên

- 21 tuổi trở lên

- 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu và thẻ xanh quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A1: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 5 ảnh 2x3 (Phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A2: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 10 ảnh 2x3 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

Tư vấn thi sát hạch lái xe