In thông tin này ra giấy.

Câu Hỏi 31 - 60 Ôn Thi Luật Hạng B2, C

Để ôn tập hiệu quả, bạn vui lòng đọc kỹ và tự trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết! Sau đó so sánh với câu trả lời đúng ở cuối trang!

 

Câu hỏi 31:

Câu hỏi 32:

Câu hỏi 33:

Câu hỏi 34:

Câu hỏi 35:

Câu hỏi 36:

Câu hỏi 37:

Câu hỏi 38:

Câu hỏi 39:

Câu hỏi 40:

Câu hỏi 41:

Câu hỏi 42:

Câu hỏi 43:

Câu hỏi 44:

Câu hỏi 45:

Câu hỏi 46:

Câu hỏi 47:

Câu hỏi 48:

Câu hỏi 49:

Câu hỏi 50:

Câu hỏi 51:

Câu hỏi 52:

Câu hỏi 53:

Câu hỏi 54:

Câu hỏi 55:

Câu hỏi 56:

Câu hỏi 57:

Câu hỏi 58:

Câu hỏi 59:

Câu hỏi 60:

 

Đáp án chính xác cho những câu hỏi trên:

Câu 31: 1-2 Câu 32: 1-2 Câu 33: 1-2 Câu 34: 1-2 Câu 35: 3 Câu 36: 1-2 Câu 37: 2-3 Câu 38: 3
Câu 39: 1-2 Câu 40: 1-3 Câu 41: 2-3 Câu 42: 2 Câu 43: 1 Câu 44: 1-2 Câu 45: 3 Câu 46: 2-3
Câu 47: 2 Câu 48: 1-2 Câu 49: 1 Câu 50: 2 Câu 51: 2 Câu 52: 1 Câu 53: 1-2 Câu 54: 1
Câu 55: 2 Câu 56: 2 Câu 57: 1 Câu 58: 2 Câu 59: 2 Câu 60: 2    
  1. THI BẰNG LÁI ÔTÔ HẠNG B2
  2. THI BẰNG LÁI HẠNG C
  3. THI BẰNG LÁI HẠNG A1
  4. HẠNG A2

HẠNG B2: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển:

- Ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi kể cả người ngồi lái

- Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500kg

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên, 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương) , 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG C: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển B1, B2 và C:

- Ô tô tải kể cả Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

- Đầu kéo, máy kéo 01 rơ móc hoặc sơri móc có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

 

A. Điều kiện của học viên

- 21 tuổi trở lên

- 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu và thẻ xanh quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A1: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 5 ảnh 2x3 (Phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A2: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 10 ảnh 2x3 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

Tư vấn thi sát hạch lái xe