In thông tin này ra giấy.

Câu Hỏi 31 - 60 Ôn Thi Luật Hạng B2, C

Để ôn tập hiệu quả, bạn vui lòng đọc kỹ và tự trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết! Sau đó so sánh với câu trả lời đúng ở cuối trang!

 

Câu hỏi 31:

Câu hỏi 32:

Câu hỏi 33:

Câu hỏi 34:

Câu hỏi 35:

Câu hỏi 36:

Câu hỏi 37:

Câu hỏi 38:

Câu hỏi 39:

Câu hỏi 40:

Câu hỏi 41:

Câu hỏi 42:

Câu hỏi 43:

Câu hỏi 44:

Câu hỏi 45:

Câu hỏi 46:

Câu hỏi 47:

Câu hỏi 48:

Câu hỏi 49:

Câu hỏi 50:

Câu hỏi 51:

Câu hỏi 52:

Câu hỏi 53:

Câu hỏi 54:

Câu hỏi 55:

Câu hỏi 56:

Câu hỏi 57:

Câu hỏi 58:

Câu hỏi 59:

Câu hỏi 60:

 

Đáp án chính xác cho những câu hỏi trên:

Câu 31: 1-2 Câu 32: 1-2 Câu 33: 1-2 Câu 34: 1-2 Câu 35: 3 Câu 36: 1-2 Câu 37: 2-3 Câu 38: 3
Câu 39: 1-2 Câu 40: 1-3 Câu 41: 2-3 Câu 42: 2 Câu 43: 1 Câu 44: 1-2 Câu 45: 3 Câu 46: 2-3
Câu 47: 2 Câu 48: 1-2 Câu 49: 1 Câu 50: 2 Câu 51: 2 Câu 52: 1 Câu 53: 1-2 Câu 54: 1
Câu 55: 2 Câu 56: 2 Câu 57: 1 Câu 58: 2 Câu 59: 2 Câu 60: 2