In thông tin này ra giấy.

Câu Hỏi 356 - 390 Ôn Thi Sa Hình Hạng B2, C

Để ôn tập hiệu quả, bạn vui lòng đọc kỹ và tự trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết! Sau đó so sánh với câu trả lời đúng ở cuối trang!

 

Câu hỏi 356:

Câu hỏi 357:

Câu hỏi 358:

Câu hỏi 359:

Câu hỏi 360:

Câu hỏi 361:

Câu hỏi 362:

Câu hỏi 363:

Câu hỏi 364:

Câu hỏi 365:

Câu hỏi 366:

Câu hỏi 367:

Câu hỏi 368:

Câu hỏi 369:

Câu hỏi 370:

Câu hỏi 371:

Câu hỏi 372:

Câu hỏi 373:

Câu hỏi 374:

Câu hỏi 375:

Câu hỏi 376:

Câu hỏi 377:

Câu hỏi 378:

Câu hỏi 379:

Câu hỏi 380:

Câu hỏi 381:

Câu hỏi 382:

Câu hỏi 383:

Câu hỏi 384:

Câu hỏi 385:

Câu hỏi 386:

Câu hỏi 387:

Câu hỏi 388:

Câu hỏi 389:

Câu hỏi 390:

 

Đáp án chính xác cho những câu hỏi trên:

Câu 356: 2 Câu 357: 1 Câu 358: 4 Câu 359: 3 Câu 360: 1 Câu 361: 2 Câu 362: 1 Câu 363: 2
Câu 364: 2 Câu 365: 1 Câu 366: 1 Câu 367: 2 Câu 368: 1 Câu 369: 3 Câu 370: 2 Câu 371: 2
Câu 372: 1 Câu 373: 3 Câu 374: 1 Câu 375: 2 Câu 376: 1 Câu 377: 1 Câu 378: 3 Câu 379: 2
Câu 380: 2 Câu 381: 4 Câu 382: 23 Câu 383: 1 Câu 384: 2 Câu 385: 1 Câu 386: 2 Câu 387: 1
Câu 388: 2 Câu 389: 4 Câu 390: 1          
  1. THI BẰNG LÁI ÔTÔ HẠNG B2
  2. THI BẰNG LÁI HẠNG C
  3. THI BẰNG LÁI HẠNG A1
  4. HẠNG A2

HẠNG B2: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển:

- Ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi kể cả người ngồi lái

- Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500kg

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên, 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương) , 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG C: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển B1, B2 và C:

- Ô tô tải kể cả Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

- Đầu kéo, máy kéo 01 rơ móc hoặc sơri móc có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

 

A. Điều kiện của học viên

- 21 tuổi trở lên

- 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu và thẻ xanh quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A1: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 5 ảnh 2x3 (Phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A2: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 10 ảnh 2x3 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

Tư vấn thi sát hạch lái xe