In thông tin này ra giấy.

Câu Hỏi 391 - 425 Ôn Thi Sa Hình Hạng B2, C

Để ôn tập hiệu quả, bạn vui lòng đọc kỹ và tự trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết! Sau đó so sánh với câu trả lời đúng ở cuối trang!

 

Câu hỏi 391:

Câu hỏi 392:

Câu hỏi 393:

Câu hỏi 394:

Câu hỏi 395:

Câu hỏi 396:

Câu hỏi 397:

Câu hỏi 398:

Câu hỏi 399:

Câu hỏi 400:

Câu hỏi 401:

Câu hỏi 402:

Câu hỏi 403:

Câu hỏi 404:

Câu hỏi 405:

Câu hỏi 406:

Câu hỏi 407:

Câu hỏi 408:

Câu hỏi 409:

Câu hỏi 410:

Câu hỏi 411:

Câu hỏi 412:

Câu hỏi 413:

Câu hỏi 414:

Câu hỏi 415:

Câu hỏi 416:

Câu hỏi 417:

Câu hỏi 418:

Câu hỏi 419:

Câu hỏi 420:

Câu hỏi 421:

Câu hỏi 422:

Câu hỏi 423:

Câu hỏi 424:

Câu hỏi 425:

 

Đáp án chính xác cho những câu hỏi trên:

Câu 391: 2 Câu 392: 3 Câu 393: 2 Câu 394: 1 Câu 395: 2 Câu 396: 3 Câu 397: 3 Câu 398: 3
Câu 399: 1 Câu 400: 3 Câu 401: 2 Câu 402: 3 Câu 403: 1 Câu 404: 3 Câu 405: 1 Câu 406: 3
Câu 407: 2 Câu 408: 3 Câu 409: 2 Câu 410: 1 Câu 411: 2 Câu 412: 1 Câu 413: 1 Câu 414: 2
Câu 415: 2 Câu 416: 3 Câu 417: 3 Câu 418: 2 Câu 419: 3 Câu 420: 3 Câu 421: 2 Câu 422: 3
Câu 423: 2 Câu 424: 2 Câu 425: 2          
  1. THI BẰNG LÁI ÔTÔ HẠNG B2
  2. THI BẰNG LÁI HẠNG C
  3. THI BẰNG LÁI HẠNG A1
  4. HẠNG A2

HẠNG B2: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển:

- Ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi kể cả người ngồi lái

- Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500kg

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên, 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương) , 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG C: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển B1, B2 và C:

- Ô tô tải kể cả Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

- Đầu kéo, máy kéo 01 rơ móc hoặc sơri móc có trọng tải thiết kế từ 3500kg trở lên

 

A. Điều kiện của học viên

- 21 tuổi trở lên

- 10 ảnh 3x4 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu và thẻ xanh quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A1: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 5 ảnh 2x3 (Phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam, nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

HẠNG A2: Cấp Cho Người Lái Xe Để Điều Khiển:

- Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 175cm3.

 

A. Điều kiện của học viên

- 18 tuổi trở lên

- 10 ảnh 2x3 (phông nền màu xanh dương), 1 CMTND photo

- Là công dân nước Việt nam,nếu là người nước ngoài phải có hộ chiếu quốc tịch Việt nam.

Chi tiết khóa học...

Tư vấn thi sát hạch lái xe