In thông tin này ra giấy.

Kiểm tra việc truyền dữ liệu từ thiết bị GSHT của các phương tiện

Written by Sát Hạch Lái Xe ĐH An Ninh Nhân Dân on . Posted in Tin Tức Học Lái Xe

Ngày 27/7/2015, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện vừa ký ban hành văn bản số 3878 /TCĐBVN-VT về việc kiểm tra việc truyền dữ liệu từ thiết bị GSHT của các phương tiện gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cung cấp, quản lý và khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Tổng cục ĐBVN đã xây dựng 02 hệ thống tiếp nhận và phân tích dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình gồm: hệ thống tiếp nhận dữ liệu đối với xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe du lịch, hợp đồng và xe công ten nơ tại địa chỉ www.gsht.gov.vn và hệ thống tiếp nhận dữ liệu đối với xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ mooc, sơ mi rơ mooc, xe tải tại địa chỉ www.gsht.drvn.gov.vn.
Để phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống để đảm bảo tính đồng bộ trong việc xử lý, phân tích dữ liệu trên hệ thống máy chủ. Trong thời gian nâng cấp hệ thống, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:
- Đối với nội dung kiểm tra việc truyền dữ liệu của các phương tiện trên hệ thống của Tổng cục trước khi cấp phù hiệu, biển hiệu: trường hợp kiểm tra trên hệ thống của Tổng cục chưa có dữ liệu, Sở GTVT thực hiện kiểm tra dữ liệu trên trang web của đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình và chỉ thực hiện cấp phù hiệu, biển hiệu nếu có đầy đủ dữ liệu theo quy định. Yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT.
- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ GSHT truyền dữ liệu của phương tiện do đơn vị mình quản lý về máy chủ của Tổng cục ĐBVN theo quy định.
Sau khi thực hiện nâng cấp xong hệ thống, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ có thông báo sau.
Nguồn Tổng cục ĐBVN.

Nguồn drvn.mt.gov.vn

Tư vấn thi sát hạch lái xe